Protecția datelor

Prelucrarea datelor – politica de confidențialitate


Site-ul www.mivesbolt.com  este proprietatea integrală a Turbinicarpus SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Odorheiu Secuiesc, Str Uzinei 6c/17, Judetul Harghita numit în continure și ca “Mivesbolt“,”site-ul” sau”noi“.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare datele dumneavoastră vor fi prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.mivesbolt.com.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai jos, vă reamintim faptul că puteți să ne contactați prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: bibelodo@gmail.com
 • prin poștă sau curier la adresa: Str Uzinei 6c/17, Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Ro, 535600;
 • prin telefon: 0756390083

​​​​​​Cuprins

 • Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 • Scopurile și temeiurile prelucrării
 • Durata pentru care vă prelucrăm datele
 • Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 • Transferul datelor cu caracter personal
 • Drepturile de care beneficiați
 • Confidențialitatea minorilor
 • Modificări în politica de confidențialitate


1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteți client al site-ului vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume și prenume;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de e-mail;
 • Adresa de facturare;
 • Adresa de livrare;      
 • Sex;
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul domains;
 • IBAN al utilizatorului – pentru returnarea sumelor respective de bani în cazul reclamațiilor și/sau renunțării la contract;
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.


Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook, vom prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
În cazul în care alegeti să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel.
 • În mod indirect, date precum: adresă IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate/căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.


2. Scopurile și temeiurile prelucrării

A. Dacă sunteți client al site-ului, datele dvs. cu caracter personal se prelucrează astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre utilizator și Mivesbolt, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dvs. asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop are la bază contractul încheiat între dvs. și Mivesbolt, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dvs. și Mivesbolt.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale, prin urmare este necesar să ne furnizați datele dvs. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Mivesbolt de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului vom prelucra datele dvs. cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Mivesbolt, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter, disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor în acest scop nu va avea urmări negative.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dvs. oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Mivesbolt de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de Cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele personale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite) companiei.

În situația în care sunteți client și doriți ștergerea contului de utilizator va trebui să luați legătura cu un operator Mivesbolt la adresa de e-mail: bibelodo@gmail.com sau la nr. de tel. 0756390083

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri conținând comunicări comerciale.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dvs. înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem/vindem datele dvs. cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator în anumite situații datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de platformă, furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite dacă este necesar ca persoane împuternicite de operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Mivesbolt prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


Site-ul www.mivesbolt.com folosește certificat de securitate cu nivel de criptare ridicată, SSL/HTTPS (Secure Sockets Layer), ceea ce reduce substanțial riscul ca informațiile dvs. să fie interceptate și folosite incorect de o terță parte.

5. Transferul datelor cu caracter personal

În prezent stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate către unor entități localizate în Uniunea Europeană, însa vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Mivesbolt, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea Mivesbolt cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, detalii privind activitățile de prelucrare, precum și modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea fără întârzieri justificate de către Mivesbolt a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Mivesbolt către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite conditțile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție;

            – în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
            – în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Mivesbolt sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
            – în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul încălcării drepturilor dvs. sau a legilor aplicabile privind protecția datelor personale. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul ANSPDCP.


7. Modificări în Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore, pe viitor veți fi inștiințat pe e-mail (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Site-ul Mivesbolt folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm accesați Politica de Cookies.

Pin It on Pinterest

Share This