Termeni și condiții


BINE AŢI VENIT!

Suntem bucuroşi că ne vizitaţi şi că vă putem fi de folos.

GENERAL

Prezenții termeni și prezentele condiții prevăd condițiile în care se poate realiza accesul la site și conținutul acestuia, precum și metodele și condițiile de vânzare-cumpărare și livrare a produselor comercializate de către Turbinicarpus SRL.

Toate contractele de vânzare-cumpărare la distanţă încheiate între Turbinicarpus SRL și clienți sunt guvernate de către prezenții termeni și condiții în vigoare la data realizării comenzii sau încheierii contractului.

Utilizator – reprezintă persoana ce accesează, vizitează sau vizualizează conținutul site-ului sau accesează serviciile oferite de către Turbinicarpus SRL.

Membru – reprezintă utilizatorul ce are acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare în baza unui acord de utilizare între Turbinicarpus SRL și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Client – reprezintă utilizatorul/membrul ce a încheiat un contract cu Turbinicarpus SRL.

PREZENTARE

Site-ul, conținutul acestuia, precum și serviciile oferite de către Turbinicarpus SRL sunt adresate doar utilizatorilor/membrilor/clienților persoane fizice care au cel puţin 18 ani, precum și persoanelor juridice și care nu au fost suspendați sau al căror acces nu a fost interzis de către Turbinicarpus SRL. Devenind membru sau client, persoana declară faptul că întrunește condițiile susmenționate.

Prezenta secțiune stabilește termenii și condițiile de utilizare ale siteului, accesarea conținutului și accesarea serviciilor furnizate de către Turbinicarpus SRL. Folosirea, accesarea, vizitarea şi vizualizarea, conținutului/site-ului sau accesarea serviciului implică aderarea utilizatorului, membrului sau clientului la prezenții termeni și la prezentele condiții.

Utilizatorul, membrul sau clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile, care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri sunt aplicabili termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți, respectiv la data notificării neînțelegerii de către utilizator, membru sau client, în scris, către Turbinicarpus SRL.

Prin accesarea siteului, conținutului sau serviciilor – utilizatorul, membrul sau clientul își asumă răspunderea pentru orice daune materiale, intelectuale sau de orice altă natură produse de Turbinicarpus SRL acestuia sau oricărui terț contractat al Turbinicarpus SRL prin utilizarea/accesarea neconformă a siteului, a conținutului sau a serviciilor.

În cazul în care utilizatorul, membrul sau clientul nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat privind prezenții termeni și prezentele condiții acesta renunță la accesul la site, la conținutul acestuia și la serviciile oferite de Turbinicarpus SRL, prin intermediul domeniului www.mivesbolt.com, precum și la primirea newslettere-lor/alertelor din partea noastră realizate prin mijloace electronice, telefonice sau orice alte mijloace.

Utilizatorul, membrul sau clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și de a nu accepta prezenții termeni și prezentele condiții. Pentru a-și exercita acest drept, utilizatorul, membrul sau clientul poate să contacteze Turbinicarpus SRL

Odată ce utilizatorul, membrul sau clientul își revocă acceptul la prezenții termeni și prezentele condiții, renunțând astfel la serviciile oferite precum și la accesul la domeniul mivesbolt.com, Turbinicarpus SRL va șterge toate datele cu caracter personal din baza sa de date care fac referire la acesta, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celor de natură delictuală sau născute în urma încheierii unui contract sau realizării unei comenzi.

Turbinicarpus SRL nu poate fi trasă la răspundere de către un utilizator/ membru/client care utilizează site-ul sau conținutul, cu nerespectarea prezenților termeni și prezentelor condiții.

În cazul in care o persoană consideră că fragmente ale conținutului expediat prin orice mijloc de catre Turbinicarpus SRL sau postat pe site, încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze pentru detalii Turbinicarpus SRL la datele de contact publicate pe site.

Turbinicarpus SRL nu răspunde de conținutul altor site-uri la care utilizatorul/membrul/clientul ajunge prin utilizarea unor legături prezente pe site sau în conținutul comunicărilor realizate de către Turbinicarpus SRL.

COPYWRITE

Conținutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Turbinicarpus SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile.

Utilizatorului, membrului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al site-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Turbinicarpus SRL.

Orice conținut al site-ului la care utilizatorul, membrul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților termeni și prezentelor condiții.

Utilizatorul, membrul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezenților termeni și ale prezentelor condiții.

Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții termeni și prezentele condiții sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

Turbinicarpus SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în condiţiile Legii nr.677/2003. colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor, membrilor sau clientului cu acordul voluntar al acestuia, colectate în scopul realizării/acceptării comenzilor, expedierea și facturarea comenzilor către client.

Prin crearea Contului, fiecare membru sau client își exprimă consimțământul ca Turbinicarpus SRL să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 precum și în condițiile prevăzute în prezenții termeni și prezentele condiții.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Turbinicarpus SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

Turbinicarpus SRL poate furniza datele cu caracter personal și altor entități cu care se află în relații contractuale doar în scopul îndeplinirii obligațiilor sale față de utilizator, membru sau client (de exemplu furnizarea adresei și a numelui transportatorului ce vă livrează comanda).

Prin citirea prezenților termeni şi condiţii precum și prin crearea unui Cont sau formularea unei comenzi ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa de contact a Turbinicarpus SRL sau prin trimiterea unui mail pe adresa de contact menționată în cadrul acestui site.

Datele vor putea fi modificate de către utilizator oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, prin adresarea către administratorul site-ului.

Turbinicarpus SRL poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la Site si care pot fi folosite de către Turbinicarpus SRL pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților/Membrilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

CONDIŢII GENERALE

Pentru a putea avea acces la produsele și serviciile oferite de către Turbinicarpus SRL utilizatorul sau membrul va trebui sa accepte în prealabil prevederile termenilor și condițiilor prevăzute pe site.

Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a limita accesul unui utilizator/ membru/client la serviciile și produsele oferite de către Turbinicarpus SRL și de a șterge contul acestuia în cazul în care consideră că datorită acțiunilor întreprinse de acesta Turbinicarpus SRL  ar putea suferi un prejudiciu sau ar putea fi afectată funcționarea site-ului. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea utilizatorului/membrului/clientului în acest sens.

Fiecare Membru poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai multe persoane. În situația în care se descoperă utilizarea unui cont de către mai multe persoane, Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul, de a anula comanda astfel efectuată și de a anula/șterge contul utilizat cu încălcarea prezenților termeni și prezentelor condiții, sau de a suspenda accesul la site sau serviciile oferite, precum şi a cere daune-interese.

Turbinicarpus SRL poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoțiile practicate. Turbinicarpus SRL poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, fără a datora daune sau alte penalități către un potențial client sau o altă persoană.

Din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete. La cerere pot fi transmise utilizatorului/membrului/clientului informații suplimentare privind produsele comercializate.

În cadrul imaginilor de prezentare a produselor și/sau serviciilor Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a utiliza sau prezenta și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective, să nu facă parte din pachetul vândut și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor.

Utilizatorul/membrul va putea comanda bunurile comercializate de către Turbinicarpus SRL pe site, în limita stocului disponibil și la prețul afișat. Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a accepta sau nu comanda utilizatorului/membrului.

Turbinicarpus SRL poate limita valoric sau cantitativ numărul sau cantitatea de produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, sau ce pot fi comandate de către unul sau mai mulți utilizatori/membri.

În cazul în care utilizatorul/membrul/clientul solicită servicii de personalizare a produselor sau produse la comandă sau va solicita livrarea unuia sau a mai multor produse la o locație care nu este specificată în lista de destinații standard acesta va putea realiza comanda doar contactând Turbinicarpus SRL la datele de contact de pe site.

Modalităti de plată
 

Ramburs (numerar) la livrarea coletului

Contravaloarea produselor comandate poate fi achitată curierului la predarea acestora, la adresa specificată de cumpărător.

Plata prin card

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacții.

                                   
Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.

Siguranța informațiilor Dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale contului Dvs. ci le trimite criptat pe o conexiune securizată cștre banca procesatoare. În acest fel informațiile Dvs. sunt în siguranță.

Indiferent de valută pe care aveți in cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele mivesbolt.


Numerar la magazin

Comanda poate fi ridicată personal din magazinul fizic situat la Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Str Kossuth Lajos nr 25. Aceasta opțiune poate fi aleasă în cursul comenzii. Produsele comandate vor fi reținute cel mult 2 zile lucrătoare până la efectuarea plății.

Informații suplimentare

Prețurile sunt valabile în momentul comenzii, fiind afişate lângă produsele magazinului nostru. Preţurile afişate nu conţin taxa de transport. Transportul este gratuit pentru comenzile în valoare de peste 600 lei.

În situaţia în care apar erori sau nereguli la produse sau preţuri, Vânzătorul își rezervă dreptul la corectarea acestora. În astfel de situaţii, după evaluarea respectiv corectarea erorii, Cumpărătorul este informat despre modificări. Cumpărătorul are posibilitatea să-şi confirme încă odată Comanda, sau oricare dintre părţi pot renunţa la aceasta.

Vânzatorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele.

REALIZAREA COMENZII

Accesul la serviciul de comandă online este permis doar unui membru care posedă un cont. Comanda va putea fi realizată doar de către un membru ce utilizează personal contul pe care îl deține. Comanda se va realiza prin completarea unui formular electronic pus la dispoziție pe site. Membrul finalizează procesul ghidat prin care oferă toate informațiile necesare facturării acestui serviciu.

Accesul la serviciul de comandă poate fi realizat de către orice utilizator sau membru și prin contactarea directă a Turbinicarpus SRL la datele de contact menționate pe site. Comanda va fi ulterior confirmată pe suport electronic.

Comanda reprezintă cererea membrului/utilizatorului concretizată într-o ofertă de cumpărare, prin care acesta își exprimă intenția neechivocă de a se obliga să cumpere aceste produse în cazul acceptării de către Turbinicarpus SRL a comenzii.

O comandă se va considera finalizată doar în urma achitării integrale a prețului contractului.

Prin emiterea unei comenzi membrul/utilizatorul consimte la faptul că prezenții termeni și prezentele condiții fac parte din cadrul contractului încheiat între acesta și Turbinicarpus SRL, reprezentând clauze ale contractului.

În cazul în care unele produse comandate de către utilizator/membru nu sunt disponibile pe stoc, Turbinicarpus SRL îl va informa pe acesta asupra acestui fapt în maxim 3 zile de la data emiterii comenzii.

O comandă emisă nu poate fi modificată. Dacă utilizatorul/membrul dorește o modificare (includerea unor noi produse sau renunțarea la produse) acesta va anula anterior comanda efectuată si va realiza o nouă comandă, și doar dacă nu a survenit acceptarea comenzii de către Turbinicarpus SRL.

Comanda va fi realizată în conformitate cu specificațiile prezentate pe site aferente produselor și serviciului de livrare comandat, la data realizării comenzii.

Prin finalizarea și emiterea comenzii utilizatorul/membrul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare încheierii și executării contractului sunt corecte, complete si adevărate, la data plasării comenzii. Orice modificare intervenită între momentul emiterii comenzii și momentul finalizării executării contractului, privind datele furnizate de acesta în cadrul comenzii, trebuie notificată.

Vânzarea se consideră încheiată la data acceptării comenzii de către Turbinicarpus SRL. Emiterea comenzii de către utilizator/membru nu obligă în nici un mod Turbinicarpus SRL, acesta neputând cere daune-interese pentru neacceptarea comenzii sale. În cazul în care Turbinicarpus SRL nu va accepta comanda emisă suma de bani achitată de către utilizator/membru va fi returnată acestuia în termen de maximum14 zile.

Turbinicarpus SRL va putea anula comanda efectuată de către utilizator/membru, trimițând în acest sens o notificare prin mail adresată utilizatorului/membrului, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celei privind returnarea sumelor avansate.

Acceptarea comenzii va fi transmisă utilizatorului/membrului ce a emis comanda alături de factura în format digital, pe adresa de email a utilizatorului/membrului menționată în cadrul comenzii, de pe care a fost emisă comanda sau aferentă contului său.

Acceptarea comenzii va produce efecte de la data comunicării acesteia utilizatorului/membrului ce a emis comanda. Comunicarea se va considera realizată la momentul primirii de către membru/client pe adresa sa de email, a emailului trimis de către Turbinicarpus SRL conținând acceptarea comenzii precum și factura în format electronic.

Termenul de livrare al produselor achiziționate va curge de la data la care a fost comunicată utilizatorului/membrului acceptarea comenzii sale de către Turbinicarpus SRL.

FINALIZAREA COMENZII

Prin parcurgerea procesului ghidat de achiziție prezent pe site sau prin intermediul mailului de confirmare al comenzii, utilizatorul/membrul va oferi Turbinicarpus SRL toate datele necesare facturării: nume și cod de produse; specificații tehnice (dimensiuni, finisaj, culoare, accesorii); numărul produselor; prețul produselor și prețul contractului, termenul de livrare al produselor comandate, datele de identificare ale clientului.

Finalizarea procesului ghidat de comandă sau confirmarea unei comenzi prin mail implică acceptarea în mod expres a termenilor și condițiilor de pe site, la data realizării comenzii, ce fac partea integrantă a contractului. Turbinicarpus SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de către utilizator/membru/client în comandă, pentru realizarea facturii.

La momentul finalizării comenzii utilizatorului/membrului/clientului îi va fi emisă o factură pro formă în format electronic. Ulterior achitării integrale a prețului contractului factura fiscală va fi emisă în format electronic clientului.

Facturarea produselor achiziționate se va realiza exclusiv în lei (RON) pentru clienții din România şi în EURO, pentru clienţii din afara României. Facturarea se va realiza la cursul euro – leu publicat de BNR, la data realizării comenzii.

Prețul comenzii este reprezentat de suma prețurilor produselor comandate și a serviciului de livrare al produselor comandate.

Pentru livrările efectuate în afara Uniunii Europene, prețul nu include taxele vamale sau orice sarcini similare, aceste fiind în sarcina clientului. Acestea vor fi achitate de către client anterior livrării produselor comandate.

Plata va fi considerată realizată la data creditării contului Turbinicarpus SRL.

Termenul de livrare este cel menționat pe site aferent fiecărui produs în cazul în care livrarea are loc într-o locație ce este specificată în lista de destinații standard. În cazul în care livrarea are loc într-o locație ce nu este specificată în lista de destinații standard, termenul de livrare va fi cel negociat între utilizator/membru/client și Turbinicarpus SRL.

Plata va putea fi realizată de către client prin prin utilizarea serviciilor Paypal, ramburs sau prin virament bancar realizat în contul indicat pe site al Turbinicarpus SRL

LIVRAREA COMENZII

Livrare prin curier

Pentru asigurarea unui serviciu de calitate, livrarea produselor se efectuează prin curierat rapid. Livrarea este gratuită pe întreg teritoriul României pentru comenzile cu valoare totală de peste 600 lei.  În cazul în care valoarea comenzii nu depășește 600 lei, taxa de livrare este 25 de  lei.


Timpul de livrare


În principiu, livrarea produselor se face în termen de 1-3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Pentru localitățile aflate în afara zonei de curierat, termenul de livrare se poate prelungi până la 5 zile lucrătoare în funcție de distanța la care trebuie să se livreze comanda.
Comenzile plasate după ora 14, precum și sâmbătă, duminică sau în zile oficiale nelucrătoare, se prelucrează în următoarea zi lucrătoare.


Urmărirea comenzii


După ce ați înregistrat comanda, se poate urmări statusul acesteia pe site-ul firmei de curierat, la secțiunea “Urmărire colet” sau “AWB Tracking”, introducând numărul AWB aferent comenzii.

Informații suplimentare

Turbinicarpus S.R.L. va livra și preda produsele achiziționate de către client în termenul menționat pe site la data realizării comenzii sau în cadrul comenzii, pentru produsul/produsele comandate și la locația menționată în comandă.

În cazul în care comanda va fi livrată cu depășirea termenului sus menționat, Turbinicarpus S.R.L. va informa clientul prin e-mail, de îndată ce va lua la cunoștință despre faptul că livrarea comenzii nu va putea fi realizată în termenul maxim stabilit.

În cazul în care produsul va fi livrat cu o întârziere mai mare de 10 zile clientul poate renunța la comandă în termen de 3 zile de la data recepționării emailului de informare emis de către Turbinicarpus S.R.L. prin e-mail. În acest caz sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 de zile de la data recepționării de către Turbinicarpus S.R.L. a emailului de renunțare al clientului.

În cazul în care produsele comandate au fost livrate cu o întârziere mai mică de 10 zile sau clientul nu a renunțat la comandă în termenul și condițiile menționate mai sus în cadrul punctului 3 al prezentei secțiuni, acesta nu are dreptul de a refuza ridicarea produselor comandate sau de a cere despăgubiri sau daune pentru faptul că produsele comandate au fost livrate cu întârziere.

Turbinicarpus S.R.L. va preda către Client odată cu produsul/produsele comandate toate documentele aferente produsului/produselor achiziționate de către client.

Turbinicarpus S.R.L. va informa la cererea clientului asupra stadiului în care se află procedura de livrare a produsului/produselor achiziționate de către client.

Clientul se obligă să preia de la transportator produsele comandate. În funcţie de volumul şi destinaţia coletelor, transportatorul va contacta clientul pentru a fixa de comun acord condiţiile livrării. Eventualele costuri suplimentare percepute de catre transportator in cazul unor livrari atipice, vor fi suportate de client.

În cazul în care clientul, nu va putea fi contactat sau nu se va putea realiza cu acesta o înţelegere cu privire la livrarea comenzii, produsele comandate vor fi înapoiate vânzătorului, aceste produse redevenind proprietatea Turbinicarpus S.R.L.. În acest caz Turbinicarpus S.R.L. va înapoia clientului suma de bani achitată reprezentând contravaloarea produselor, din care va fi reţinută contravaloarea transportului coletului.

Livrarea produselor se consideră îndeplinită la momentul când produsele comandate sunt puse la dispoziția clientului. Nota de livrare emisă de către transportator, datată și semnată de către client face dovada livrării produsului.

La momentul livrării clientul va trebui să refuze preluarea coletului, dacă acesta prezintă urme vizibile de deteriorare.

Clientul trebuie să verifice imediat ulterior livrării conținutul coletului și conformitatea produselor livrate. Clienții vor trebui să verifice dacă produsele livrate coincid cu produsele comandate și să verifice integritatea produselor ce au fost livrate, astfel încât acestea să nu prezinte semne de deteriorare.

În cazul în care a intervenit o eroare privind conținutul coletului sau in cazul unor produse vizibil deteriorate, clientul va trebui să contacteze Turbinicarpus S.R.L. în termen de 2 zile de la data livrării produselor și să indice în ce constă eroarea sau neconformitatea vizibilă, utilizând formularul electronic pus la dispoziție pe site, sau prin e-mail. Un reprezentant al Turbinicarpus S.R.L., va oferi asistenţă în cazul în care clientul va trebui să returneze produsele originale intacte împreună cu accesoriile, ambalajul original și toată documentaţia. În cazul în care Turbinicarpus S.R.L. va constata faptul că reclamația clientului este întemeiată și produsele livrate au fost returnate intacte, în ambalajul original și împreună cu toate documentele privind produsele, va livra produsele comandate inițial în termenul inițial de livrare, ce va curge de la data recepției produselor returnate de către client. În acest caz toate costurile de livrare vor fi suportate de către Turbinicarpus S.R.L..

DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul are dreptul să se retragă din vânzare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, începând de la ziua livrării coletului conținând produsele comandate.

Pentru a exercita dreptul de retragere clientul trebuie să completeze o declaraţie neechivocă prin completarea unui formular în format digital accesibil pe site sau prin trimiterea unui mail.

Notificarea prin care se exprimă decizia de a se retrage trebuie să cuprindă: numele clientului, data expedierii coletului, numărul comenzii, produsele ce au făcut obiectul comenzii, suma de returnat, adresa unde a fost livrat coletul și de unde transportatorul urmează să preia coletul de retur, datele contului bancar unde doriți să vă fie restituit prețul contractului.

Ulterior recepționării formularului completat/emailului privind declarația de retragere, clientul va fi contactat de către un reprezentant Turbinicarpus SRL pentru a stabili data și modalitatea de returnare a coletului.

În caz de retragere, se va orice sumă achitată de client, cu excepţia costurilor alese ca modalitate de livrare.

Rambursarea prețului va fi realizată fără întârzieri nejustificate şi, nu mai târziu de 14 zile de la data la care a fost notificată decizia de retragere. Cu toate acestea, Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au format obiectul vânzării sau până la data primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele comandate către Turbinicarpus SRL.

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise clientului, în ambalajul original (ce conține toate elementele sale structurale), cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse imputabile Turbinicarpus SRL și exceptând defectele deja semnalate de client și care sunt imputabile Turbinicarpus SRL).

LITIGII

Prezenților termeni și prezentelor condiții, precum și contractelor încheiate între Turbinicarpus SRL și clienți le sunt aplicabile dispozițiile legii române.

Orice disputa care ar putea sa apară între utilizator/membru/client şi Turbinicarpus SRL se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluţionat de către instanțele competente din România, de la sediul Turbinicarpus SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Prin accesarea lor, utilizatorul, membrul, clientul acceptă în mod expres toate clauzele prezenților termeni și prezentelor condiții.

Prin accesarea siteului, conținutului sau serviciilor – utilizatorul, membrul sau clientul își asumă răspunderea pentru orice daune materiale, intelectuale sau de orice altă natură produse de Turbinicarpus SRL acestuia sau oricărui terț contractat al Turbinicarpus SRL prin utilizarea/accesarea neconformă a siteului, a conținutului sau a serviciilor.

În cazul în care utilizatorul, membrul sau clientul nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat privind prezenții termeni și prezentele condiții acesta renunță la accesul la site, la conținutul acestuia și la serviciile oferite de Turbinicarpus SRL, prin intermediul domeniului www.mivesbolt.com, precum și la primirea newslettere-lor/alertelor din partea noastră realizate prin mijloace electronice, telefonice sau orice alte mijloace.

Utilizatorul, membrul sau clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și de a nu accepta prezenții termeni și prezentele condiții. Pentru a-și exercita acest drept, utilizatorul, membrul sau clientul poate să contacteze Turbinicarpus SRL

Odată ce utilizatorul, membrul sau clientul își revocă acceptul la prezenții termeni și prezentele condiții, renunțând astfel la serviciile oferite precum și la accesul la domeniul mivesbolt.com, Turbinicarpus SRL va șterge toate datele cu caracter personal din baza sa de date care fac referire la acesta, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celor de natură delictuală sau născute în urma încheierii unui contract sau realizării unei comenzi.

Turbinicarpus SRL nu poate fi trasă la răspundere de către un utilizator/ membru/client care utilizează site-ul sau conținutul, cu nerespectarea prezenților termeni și prezentelor condiții.

În cazul in care o persoană consideră că fragmente ale conținutului expediat prin orice mijloc de catre Turbinicarpus SRL sau postat pe site, încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze pentru detalii Turbinicarpus SRL la datele de contact publicate pe site.

Turbinicarpus SRL nu răspunde de conținutul altor site-uri la care utilizatorul/membrul/clientul ajunge prin utilizarea unor legături prezente pe site sau în conținutul comunicărilor realizate de către Turbinicarpus SRL.

COPYWRITE

Conținutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Turbinicarpus SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile.

Utilizatorului, membrului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al site-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Turbinicarpus SRL.

Orice conținut al site-ului la care utilizatorul, membrul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților termeni și prezentelor condiții.

Utilizatorul, membrul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezenților termeni și ale prezentelor condiții.

Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții termeni și prezentele condiții sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

Turbinicarpus SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în condiţiile Legii nr.677/2003. colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor, membrilor sau clientului cu acordul voluntar al acestuia, colectate în scopul realizării/acceptării comenzilor, expedierea și facturarea comenzilor către client.

Prin crearea Contului, fiecare membru sau client își exprimă consimțământul ca Turbinicarpus SRL să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 precum și în condițiile prevăzute în prezenții termeni și prezentele condiții.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Turbinicarpus SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

Turbinicarpus SRL poate furniza datele cu caracter personal și altor entități cu care se află în relații contractuale doar în scopul îndeplinirii obligațiilor sale față de utilizator, membru sau client (de exemplu furnizarea adresei și a numelui transportatorului ce vă livrează comanda).

Prin citirea prezenților termeni şi condiţii precum și prin crearea unui Cont sau formularea unei comenzi ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa de contact a Turbinicarpus SRL sau prin trimiterea unui mail pe adresa de contact menționată în cadrul acestui site.

Datele vor putea fi modificate de către utilizator oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, prin adresarea către administratorul site-ului.

Turbinicarpus SRL poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la Site si care pot fi folosite de către Turbinicarpus SRL pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților/Membrilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

CONDIŢII GENERALE

Pentru a putea avea acces la produsele și serviciile oferite de către Turbinicarpus SRL utilizatorul sau membrul va trebui sa accepte în prealabil prevederile termenilor și condițiilor prevăzute pe site.

Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a limita accesul unui utilizator/ membru/client la serviciile și produsele oferite de către Turbinicarpus SRL și de a șterge contul acestuia în cazul în care consideră că datorită acțiunilor întreprinse de acesta Turbinicarpus SRL  ar putea suferi un prejudiciu sau ar putea fi afectată funcționarea site-ului. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea utilizatorului/membrului/clientului în acest sens.

Fiecare Membru poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai multe persoane. În situația în care se descoperă utilizarea unui cont de către mai multe persoane, Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul, de a anula comanda astfel efectuată și de a anula/șterge contul utilizat cu încălcarea prezenților termeni și prezentelor condiții, sau de a suspenda accesul la site sau serviciile oferite, precum şi a cere daune-interese.

Turbinicarpus SRL poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoțiile practicate. Turbinicarpus SRL poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, fără a datora daune sau alte penalități către un potențial client sau o altă persoană.

Din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete. La cerere pot fi transmise utilizatorului/membrului/clientului informații suplimentare privind produsele comercializate.

În cadrul imaginilor de prezentare a produselor și/sau serviciilor Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a utiliza sau prezenta și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective, să nu facă parte din pachetul vândut și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor.

Utilizatorul/membrul va putea comanda bunurile comercializate de către Turbinicarpus SRL pe site, în limita stocului disponibil și la prețul afișat. Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a accepta sau nu comanda utilizatorului/membrului.

Turbinicarpus SRL poate limita valoric sau cantitativ numărul sau cantitatea de produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, sau ce pot fi comandate de către unul sau mai mulți utilizatori/membri.

În cazul în care utilizatorul/membrul/clientul solicită servicii de personalizare a produselor sau produse la comandă sau va solicita livrarea unuia sau a mai multor produse la o locație care nu este specificată în lista de destinații standard acesta va putea realiza comanda doar contactând Turbinicarpus SRL la datele de contact de pe site.

Modalităti de plată
 

Ramburs (numerar) la livrarea coletului

Contravaloarea produselor comandate poate fi achitată curierului la predarea acestora, la adresa specificată de cumpărător.

Plata prin card

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacții.

                                   
Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.

Siguranța informațiilor Dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale contului Dvs. ci le trimite criptat pe o conexiune securizată cștre banca procesatoare. În acest fel informațiile Dvs. sunt în siguranță.

Indiferent de valută pe care aveți in cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele mivesbolt.


Numerar la magazin

Comanda poate fi ridicată personal din magazinul fizic situat la Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, Str Kossuth Lajos nr 25. Aceasta opțiune poate fi aleasă în cursul comenzii. Produsele comandate vor fi reținute cel mult 2 zile lucrătoare până la efectuarea plății.

Informații suplimentare

Prețurile sunt valabile în momentul comenzii, fiind afişate lângă produsele magazinului nostru. Preţurile afişate nu conţin taxa de transport. Transportul este gratuit pentru comenzile în valoare de peste 600 lei.

În situaţia în care apar erori sau nereguli la produse sau preţuri, Vânzătorul își rezervă dreptul la corectarea acestora. În astfel de situaţii, după evaluarea respectiv corectarea erorii, Cumpărătorul este informat despre modificări. Cumpărătorul are posibilitatea să-şi confirme încă odată Comanda, sau oricare dintre părţi pot renunţa la aceasta.

Vânzatorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele.

REALIZAREA COMENZII

Accesul la serviciul de comandă online este permis doar unui membru care posedă un cont. Comanda va putea fi realizată doar de către un membru ce utilizează personal contul pe care îl deține. Comanda se va realiza prin completarea unui formular electronic pus la dispoziție pe site. Membrul finalizează procesul ghidat prin care oferă toate informațiile necesare facturării acestui serviciu.

Accesul la serviciul de comandă poate fi realizat de către orice utilizator sau membru și prin contactarea directă a Turbinicarpus SRL la datele de contact menționate pe site. Comanda va fi ulterior confirmată pe suport electronic.

Comanda reprezintă cererea membrului/utilizatorului concretizată într-o ofertă de cumpărare, prin care acesta își exprimă intenția neechivocă de a se obliga să cumpere aceste produse în cazul acceptării de către Turbinicarpus SRL a comenzii.

O comandă se va considera finalizată doar în urma achitării integrale a prețului contractului.

Prin emiterea unei comenzi membrul/utilizatorul consimte la faptul că prezenții termeni și prezentele condiții fac parte din cadrul contractului încheiat între acesta și Turbinicarpus SRL, reprezentând clauze ale contractului.

În cazul în care unele produse comandate de către utilizator/membru nu sunt disponibile pe stoc, Turbinicarpus SRL îl va informa pe acesta asupra acestui fapt în maxim 3 zile de la data emiterii comenzii.

O comandă emisă nu poate fi modificată. Dacă utilizatorul/membrul dorește o modificare (includerea unor noi produse sau renunțarea la produse) acesta va anula anterior comanda efectuată si va realiza o nouă comandă, și doar dacă nu a survenit acceptarea comenzii de către Turbinicarpus SRL.

Comanda va fi realizată în conformitate cu specificațiile prezentate pe site aferente produselor și serviciului de livrare comandat, la data realizării comenzii.

Prin finalizarea și emiterea comenzii utilizatorul/membrul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare încheierii și executării contractului sunt corecte, complete si adevărate, la data plasării comenzii. Orice modificare intervenită între momentul emiterii comenzii și momentul finalizării executării contractului, privind datele furnizate de acesta în cadrul comenzii, trebuie notificată.

Vânzarea se consideră încheiată la data acceptării comenzii de către Turbinicarpus SRL. Emiterea comenzii de către utilizator/membru nu obligă în nici un mod Turbinicarpus SRL, acesta neputând cere daune-interese pentru neacceptarea comenzii sale. În cazul în care Turbinicarpus SRL nu va accepta comanda emisă suma de bani achitată de către utilizator/membru va fi returnată acestuia în termen de maximum14 zile.

Turbinicarpus SRL va putea anula comanda efectuată de către utilizator/membru, trimițând în acest sens o notificare prin mail adresată utilizatorului/membrului, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celei privind returnarea sumelor avansate.

Acceptarea comenzii va fi transmisă utilizatorului/membrului ce a emis comanda alături de factura în format digital, pe adresa de email a utilizatorului/membrului menționată în cadrul comenzii, de pe care a fost emisă comanda sau aferentă contului său.

Acceptarea comenzii va produce efecte de la data comunicării acesteia utilizatorului/membrului ce a emis comanda. Comunicarea se va considera realizată la momentul primirii de către membru/client pe adresa sa de email, a emailului trimis de către Turbinicarpus SRL conținând acceptarea comenzii precum și factura în format electronic.

Termenul de livrare al produselor achiziționate va curge de la data la care a fost comunicată utilizatorului/membrului acceptarea comenzii sale de către Turbinicarpus SRL.

FINALIZAREA COMENZII

Prin parcurgerea procesului ghidat de achiziție prezent pe site sau prin intermediul mailului de confirmare al comenzii, utilizatorul/membrul va oferi Turbinicarpus SRL toate datele necesare facturării: nume și cod de produse; specificații tehnice (dimensiuni, finisaj, culoare, accesorii); numărul produselor; prețul produselor și prețul contractului, termenul de livrare al produselor comandate, datele de identificare ale clientului.

Finalizarea procesului ghidat de comandă sau confirmarea unei comenzi prin mail implică acceptarea în mod expres a termenilor și condițiilor de pe site, la data realizării comenzii, ce fac partea integrantă a contractului. Turbinicarpus SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de către utilizator/membru/client în comandă, pentru realizarea facturii.

La momentul finalizării comenzii utilizatorului/membrului/clientului îi va fi emisă o factură pro formă în format electronic. Ulterior achitării integrale a prețului contractului factura fiscală va fi emisă în format electronic clientului.

Facturarea produselor achiziționate se va realiza exclusiv în lei (RON) pentru clienții din România şi în EURO, pentru clienţii din afara României. Facturarea se va realiza la cursul euro – leu publicat de BNR, la data realizării comenzii.

Prețul comenzii este reprezentat de suma prețurilor produselor comandate și a serviciului de livrare al produselor comandate.

Pentru livrările efectuate în afara Uniunii Europene, prețul nu include taxele vamale sau orice sarcini similare, aceste fiind în sarcina clientului. Acestea vor fi achitate de către client anterior livrării produselor comandate.

Plata va fi considerată realizată la data creditării contului Turbinicarpus SRL.

Termenul de livrare este cel menționat pe site aferent fiecărui produs în cazul în care livrarea are loc într-o locație ce este specificată în lista de destinații standard. În cazul în care livrarea are loc într-o locație ce nu este specificată în lista de destinații standard, termenul de livrare va fi cel negociat între utilizator/membru/client și Turbinicarpus SRL.

Plata va putea fi realizată de către client prin prin utilizarea serviciilor Paypal, ramburs sau prin virament bancar realizat în contul indicat pe site al Turbinicarpus SRL

LIVRAREA COMENZII

Livrare prin curier

Pentru asigurarea unui serviciu de calitate, livrarea produselor se efectuează prin curierat rapid. Livrarea este gratuită pe întreg teritoriul României pentru comenzile cu valoare totală de peste 600 lei.  În cazul în care valoarea comenzii nu depășește 600 lei, taxa de livrare este 23 de  lei la plata online cu cardul, respectiv 26 de lei prin metoda ramburs/numerar la curier.


Timpul de livrare


În principiu, livrarea produselor se face în termen de 1-3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Pentru localitățile aflate în afara zonei de curierat, termenul de livrare se poate prelungi până la 5 zile lucrătoare în funcție de distanța la care trebuie să se livreze comanda.
Comenzile plasate după ora 14, precum și sâmbătă, duminică sau în zile oficiale nelucrătoare, se prelucrează în următoarea zi lucrătoare.


Urmărirea comenzii


După ce ați înregistrat comanda, se poate urmări statusul acesteia pe site-ul firmei de curierat, la secțiunea “Urmărire colet” sau “AWB Tracking”, introducând numărul AWB aferent comenzii.

Informații suplimentare

Turbinicarpus S.R.L. va livra și preda produsele achiziționate de către client în termenul menționat pe site la data realizării comenzii sau în cadrul comenzii, pentru produsul/produsele comandate și la locația menționată în comandă.

În cazul în care comanda va fi livrată cu depășirea termenului sus menționat, Turbinicarpus S.R.L. va informa clientul prin e-mail, de îndată ce va lua la cunoștință despre faptul că livrarea comenzii nu va putea fi realizată în termenul maxim stabilit.

În cazul în care produsul va fi livrat cu o întârziere mai mare de 10 zile clientul poate renunța la comandă în termen de 3 zile de la data recepționării emailului de informare emis de către Turbinicarpus S.R.L. prin e-mail. În acest caz sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 de zile de la data recepționării de către Turbinicarpus S.R.L. a emailului de renunțare al clientului.

În cazul în care produsele comandate au fost livrate cu o întârziere mai mică de 10 zile sau clientul nu a renunțat la comandă în termenul și condițiile menționate mai sus în cadrul punctului 3 al prezentei secțiuni, acesta nu are dreptul de a refuza ridicarea produselor comandate sau de a cere despăgubiri sau daune pentru faptul că produsele comandate au fost livrate cu întârziere.

Turbinicarpus S.R.L. va preda către Client odată cu produsul/produsele comandate toate documentele aferente produsului/produselor achiziționate de către client.

Turbinicarpus S.R.L. va informa la cererea clientului asupra stadiului în care se află procedura de livrare a produsului/produselor achiziționate de către client.

Clientul se obligă să preia de la transportator produsele comandate. În funcţie de volumul şi destinaţia coletelor, transportatorul va contacta clientul pentru a fixa de comun acord condiţiile livrării. Eventualele costuri suplimentare percepute de catre transportator in cazul unor livrari atipice, vor fi suportate de client.

În cazul în care clientul, nu va putea fi contactat sau nu se va putea realiza cu acesta o înţelegere cu privire la livrarea comenzii, produsele comandate vor fi înapoiate vânzătorului, aceste produse redevenind proprietatea Turbinicarpus S.R.L.. În acest caz Turbinicarpus S.R.L. va înapoia clientului suma de bani achitată reprezentând contravaloarea produselor, din care va fi reţinută contravaloarea transportului coletului.

Livrarea produselor se consideră îndeplinită la momentul când produsele comandate sunt puse la dispoziția clientului. Nota de livrare emisă de către transportator, datată și semnată de către client face dovada livrării produsului.

La momentul livrării clientul va trebui să refuze preluarea coletului, dacă acesta prezintă urme vizibile de deteriorare.

Clientul trebuie să verifice imediat ulterior livrării conținutul coletului și conformitatea produselor livrate. Clienții vor trebui să verifice dacă produsele livrate coincid cu produsele comandate și să verifice integritatea produselor ce au fost livrate, astfel încât acestea să nu prezinte semne de deteriorare.

În cazul în care a intervenit o eroare privind conținutul coletului sau in cazul unor produse vizibil deteriorate, clientul va trebui să contacteze Turbinicarpus S.R.L. în termen de 2 zile de la data livrării produselor și să indice în ce constă eroarea sau neconformitatea vizibilă, utilizând formularul electronic pus la dispoziție pe site, sau prin e-mail. Un reprezentant al Turbinicarpus S.R.L., va oferi asistenţă în cazul în care clientul va trebui să returneze produsele originale intacte împreună cu accesoriile, ambalajul original și toată documentaţia. În cazul în care Turbinicarpus S.R.L. va constata faptul că reclamația clientului este întemeiată și produsele livrate au fost returnate intacte, în ambalajul original și împreună cu toate documentele privind produsele, va livra produsele comandate inițial în termenul inițial de livrare, ce va curge de la data recepției produselor returnate de către client. În acest caz toate costurile de livrare vor fi suportate de către Turbinicarpus S.R.L..

DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul are dreptul să se retragă din vânzare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, începând de la ziua livrării coletului conținând produsele comandate.

Pentru a exercita dreptul de retragere clientul trebuie să completeze o declaraţie neechivocă prin completarea unui formular în format digital accesibil pe site sau prin trimiterea unui mail.

Notificarea prin care se exprimă decizia de a se retrage trebuie să cuprindă: numele clientului, data expedierii coletului, numărul comenzii, produsele ce au făcut obiectul comenzii, suma de returnat, adresa unde a fost livrat coletul și de unde transportatorul urmează să preia coletul de retur, datele contului bancar unde doriți să vă fie restituit prețul contractului.

Ulterior recepționării formularului completat/emailului privind declarația de retragere, clientul va fi contactat de către un reprezentant Turbinicarpus SRL pentru a stabili data și modalitatea de returnare a coletului.

În caz de retragere, se va orice sumă achitată de client, cu excepţia costurilor alese ca modalitate de livrare.

Rambursarea prețului va fi realizată fără întârzieri nejustificate şi, nu mai târziu de 14 zile de la data la care a fost notificată decizia de retragere. Cu toate acestea, Turbinicarpus SRL își rezervă dreptul de a amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au format obiectul vânzării sau până la data primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele comandate către Turbinicarpus SRL.

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise clientului, în ambalajul original (ce conține toate elementele sale structurale), cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse imputabile Turbinicarpus SRL și exceptând defectele deja semnalate de client și care sunt imputabile Turbinicarpus SRL).

LITIGII

Prezenților termeni și prezentelor condiții, precum și contractelor încheiate între Turbinicarpus SRL și clienți le sunt aplicabile dispozițiile legii române.

Orice disputa care ar putea sa apară între utilizator/membru/client şi Turbinicarpus SRL se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluţionat de către instanțele competente din România, de la sediul Turbinicarpus SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Prin accesarea lor, utilizatorul, membrul, clientul acceptă în mod expres toate clauzele prezenților termeni și prezentelor condiții.

Pin It on Pinterest

Share This